Ogłoszenia Duszpasterskie – 07 MAJA 2023

 1. Jest do nabycia prasa katolicka: „Opiekun” .
 2. Można nabywać gazetkę parafialną „Głos Wszystkich Świętych”. 
 3. W tym tygodniu w środę 10 maja i piątek 12 maja  po wieczornej Mszy św. spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi.
 4. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i 120 zł ofiary i kwiaty dla kościoła . Były następujące osoby: Ewa i Wiktoria Matuszewska, Justyna Gmerek, Anna mania, Patrycja Gmerek. Bóg zapłać. Za tydzień prosimy o dalsze sprzątanie.
 5. Serdecznie dziękuję za pomoc w pracy przy parafii panom: Wiesławowi Józefowiczowi.
 6. Serdecznie dziękuję za drewno na parafię ofiarowaną przez panią sołtys Ewie Gierszewicz a panu Marianowi Nowickiemu za jego przywiezienie.
 7. Nabożeństwo Majowe w tygodniu piętnaście minut przed Mszą św.  a następnie Msza Św. w niedzielę po Mszy św. o godz. 900.
 8. O ubranie ołtarzy na Boże Ciało w roku 2023 i 2024, proszę mieszkańców: Kościuszków, Czachory, Kotowiecka – (ul. Kasztanowa, Krótka, Kościelna i Lipowa), Głósek – (lewa strona w kierunku do Kościelnej Wsi). Bardzo proszę, aby wyznaczone wioski podczas procesji i oktawy nosiły feletrony.
 9. Prosimy pana sołtysa i mieszkańców Żakowic  o wykoszenie trawy i porządek na Drodze krzyżowej, opryskanie dróżek na chwasty w miesiącu październiku.
 10. Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać za ofiary.
 11. W niedzielę, 21 maja, 23 dzieci przyjmie w naszej parafii Pierwszą Komunię Świętą. Msza św. komunijna o godz. 1100. Bardzo serdecznie proszę, aby w tę uroczystość jeżeli to możliwe przyjść na inne godziny Mszy św. Na godz. 1100 będą zarezerwowane miejsca dla rodziców i gości dzieci pierwszokomunijnych .
 12. Przed Pierwszą Komunią Świętą proszę rodziców dzieci klas drugich o posprzątanie kościoła, niech to będzie tradycją na następne lata, o posprzątanie kościoła proszę w piątek do godz. 1800, 19 maja.