Historia Parafii

STRONA GŁÓWNA » HISTORIA PARAFII

Najstarsze wzmianki na temat parafii w Droszewie pochodzą z 1430 r. Parafia należała do dekanatu kaliskiego. Pierwotny kościół powstały w XIII w., nosił wezwanie Wszystkich Świętych, był drewniany i prawdopodobnie uległ zniszczeniu w drugiej połowie XIII w. Obecny kościół powstał w miejscu poprzedniego. Wzniesiony w latach 1783-1787 z inicjatywy Teodora Koseckiego herbu Rawicz. Na początku XIX w. do prezbiterium dobudowano murowaną zakrystię. Kościół był remontowany w końcu XIX wieku i w 1951 r. Kolejne remonty miały miejsce w 1988 roku i w latach 1991-92. W 2015 roku przeprowadzony został generalny remont dachu i sygnaturki. Przy kościele znajduje się drewniana dzwonnica z 1847 roku oraz Droga Krzyżowa zbudowana w latach 2006-08.

Opis

Droszew wieś oddalona 4 km od granic miasta Kalisza położona jest w powiecie ostrowskim, w gminie Nowe Skalmierzyce. Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych usytuowany w centrum wsi, otoczony dawnym cmentarzem.

Kościół orientowany, wzniesiony na planie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Od pn. przy nawie znajduje się kruchta i dostawiona do prezbiterium na początku XIX w. murowana zakrystia. Korpus główny kościoła nakryty dachem dwuspadowym, nad prezbiterium wielopołaciowym, nad zakrystią i kruchtą dachami jednospadowymi. Wszystkie połacie dachu pokryte są gontem. Nad całością dominuje wieżyczka na sygnaturkę zwieńczona ażurową latarnią z cebulastym hełmem, pokrytym blachą.

Budowla jest drewniana, konstrukcji zrębowej, z zewnętrz oszalowana deskami. Otwory okienne i portale drzwi zachowały się w oryginalnych profilowanych obramieniach. We wnętrzu świątyni płaskie stropy, nad prezbiterium z fasetą, ozdobione zostały motywami roślinno – geometrycznymi, nad nawą ze współcześnie wykonaną podsufitką. W części nawy znajdująca się empora muzyczna z balustradą, wybrzuszona w części środkowej, wparta jest na dwóch ozdobnych słupach.

Wyposażenie kościoła obejmuje: neogotycki ołtarz główny, dwa barokowe ołtarze boczne pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku, chrzcielnicę i stacje Drogi Krzyżowej z XVII wieku. W głównym ołtarzu umieszczono barokowe rzeźby św. Jana Chrzciciela, św. Piotra, św. Józefa i św. Anny oraz obraz Wszystkich Świętych pochodzący z 1869 r., który zasłaniany jest obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. W ołtarzach bocznych znajduje się rokokowy krucyfiks i figura Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W 2015 r. do kościoła przeniesiono rzeźby zdjęte z cmentarnego krzyża, wykonane w 1865 r. przez P. Brylińskiego, ludowego artystę z Wieruszowa żyjącego w XIX wieku. Rzeźby przedstawiają m. in. Chrystusa Ukrzyżowanego, Matkę Boską, czaszkę oraz symbole Męki Pańskiej, Adama i Ewę, Marię Magdalenę, Weronikę oraz św. Jana. W zakrystii znajdują się portrety trumienne namalowane na blasze przedstawiające Jana Droszewskiego i jego syna. W otoczeniu kościoła drewniana dzwonnica z 1847 roku, grobowiec rodziny Morawskich, kaplica św. Józefa i Droga Krzyżowa zbudowana w 2006 – 08 r.

Droszew znajduje się na Szlaku Pawła Brylinskiego, ludowego rzeźbiarza – artysty tworzącego w południowej Wielkopolsce, którego dzieła prezentują wyjątkowe kompozycje wielofigurowe przyporządkowane bryle krzyża i słupów oraz rzeźby sakralne wolnostojące tzw. świątki stawiane przy kościołach, na cmentarzach i na rozstajach dróg. (http://pawel_brylinski.republika.pl/index1.html).

Zabytek dostępny z zewnątrz. Możliwość zwiedzania wnętrza świątyni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Bliższe informacje oraz godziny Mszy Św. podane są na stronie internetowej parafiadroszew.pl

Oprac. Radomiła Banach, OT NID w Poznaniu, 15-05-2017 r.

Bibliografia

  • E.Callier, Powiat kaliski w XVI wieku, s.33
  • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. II, s.160
  • Drewniane kościoły w Wielkopolsce, koncepcja, teksty i wybór fotografii P. Maluśkiewicz, Poznań 2004, s. 65
  • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. V, z. 16: powiat ostrowski, Warszawa 1961
  • Powiat ostrowski. Przewodnik, Ostrów Wielkopolski


ŹRÓDŁO: Kościół par. pw. Wszystkich Świętych – Zabytek.pl