Ogłoszenia Duszpasterskie – 08 LIPCA 2023

  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty dla kościoła. Były następujące osoby: Mariusz Wcześniak, Ala Walkowiak, Katarzyna Garsztka, Katarzyna Binek. Bóg zapłać. Za tydzień prosimy o dalsze sprzątanie.
  2. Dziękujemy mieszkańcom Gałązek Małych za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i ubikacji, dziękuję za ofiary i kwiaty do kościoła. Za tydzień o sprzątanie prosimy mieszkańców Żakowic. O sprzątanie proszę po 3 rodziny, które co niedzielę będą wyczytywane, aby następne osoby wiedziały, które mają iść do sprzątania kościoła.
  3. Można nabywać gazetkę parafialną „Głos Wszystkich Świętych”. 
  4. Dziękujemy panu sołtysowi i mieszkańcom Głósek  za wykoszenie trawy i porządek na Drodze krzyżowej, opryskanie dróżek na chwasty.
  5. Dzisiaj od godziny 1100 rozpocznie się wyścig kolarski wokół Droszewa, proszę o ostrożność.
  6. Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne w parafii. Wszystkim ofiarodawcom niech Bóg wynagrodzi obfitymi łaskami. Bóg zapłać za ofiary.
  7. Od dnia 15 czerwca br. rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do kapłaństwa z diecezji kaliskiej, którzy będą przeżywać swoją formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Kandydatów z poszczególnych diecezji prosimy o kontakt ks. Waldemarem Graczykiem, wicerektorem ASD w Poznaniu: tel. 506 594 149; powolania@diecezja.kalisz.pl.  Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu wymaga od kandydatów złożenia następujących dokumentów: Podanie skierowane do księdza biskupa Damiana Bryla (napisane własnoręcznie); Życiorys (napisany własnoręcznie); Metryka sakramentu chrztu i bierzmowania; Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej i świadectwo maturalne (odpis lub kopia); Opinia proboszcza;  Opinia katechety; Jedna fotografia (37×52 mm, na jasnym tle); Świadectwo zdrowia; Zaświadczenie o niekaralności. Wszystkich prosimy o modlitwę, by Jezus Dobry Pasterz wzbudził w Kościele nowe, święte  i liczne powołania do kapłaństwa.
  8. Beatyfikacja Rodziny Ulmów odbędzie się 10 września 2023 roku o godz. 10.00 w Markowej (archdiecezja przemyska).

Zapowiedź II

Bartosz, Michał Radczak, stanu wolnego, zam. w Parafii św. Mikołaja w Kaliszu i Weronika Woźniak, stanu wolnego, zam. w Parafii p. w. Wszystkich Świętych w Droszewie