Ogłoszenia Duszpasterskie – 27 SIERPNIA 2023

 1. Jest do nabycia prasa katolicka: „Opiekun”.
 2. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty dla kościoła. Były następujące osoby: Katarzyna Łaska, Grażyna i Edyta Ciesiółka. Bóg zapłać. Za tydzień prosimy o dalsze sprzątanie.
 3. Można nabywać gazetkę parafialną „Głos Wszystkich Świętych”. 
 4. Bóg zapłać za ofiary na malowanie sufitu w kościele, ofiarodawcom z Kotowiecka z dwie ofiar w sumie 800 zł, z Kurowa za 300 zł, z Czachor  za 200 zł, Miedzianowa za dwie ofiary w sumie 300 zł,  i anonimowa 100 zł, z Głósek za  dwie ofiary w sumie 600 zł, z Droszewa za dwie ofiary w sumie 500 zł, z Żakowic za 100 zł, panu Błażejowi Kułtonowi z Kotowiecka za 6 000 zł.
 5. Kalendarze diecezjalne można nabywać w zakrystii, które są cegiełką na utrzymanie i kształcenie kleryków naszej diecezji i cały dochód z jego sprzedaży będzie przeznaczony na ten cel. Cena jednego egzemplarza, tak jak w ubiegłym roku, wynosi 7 zł.
 6. W poniedziałek 4 września o godz. 900 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego. Uczestniczą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Droszewie i Kotowiecku. Na początku Mszy św. będą poświęcone tornistry i przybory szkolne.
 7. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św.:
 8. W piątek od godz. 1700 
 9. Chorych odwiedzę w piątek od godz. 900
 10. O godz.1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu i na koniec adoracji Koronka do Miłosierdzia Bożego za zmarłych.
 11. Prosimy panią sołtys i mieszkańców Miedzianowa  o wykoszenie trawy i porządek na Drodze krzyżowej, opryskanie dróżek na chwasty.