Ogłoszenia Duszpasterskie – 03 WRZEŚNIA 2023

  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty dla kościoła. Były następujące osoby: Sandra Figiel, Donata Makowiecka, Krystyna Maciejewska. Bóg zapłać. Za tydzień prosimy o dalsze sprzątanie.
  2. Można nabywać gazetkę parafialną „Głos Wszystkich Świętych”. 
  3. Bóg zapłać za ofiary na malowanie sufitu w kościele, ofiarodawcom z Kotowiecka z dwie ofiar w sumie 300 zł, z Kurowa za dwie ofiary w sumie 1100 zł, z Czachor  za 100 zł,  i anonimowa 300 zł, z Głósek za  trzy ofiary w sumie 1300 zł, Żakowic za dwie ofiary w sumie 700 zł, mieszkańcom Żakowic  za 1850 zł, które zbierał pan sołtys, ofiarodawcom Gałązek Małych za dwie ofiary w sumie 1300zł, ofiarodawcy Kościuszkowa za 500 zł, ofiarodawcy Gałązek Wielkich za 100 zł, ofiarodawcy z Trkusowa za 500 zł.
  4. W poniedziałek 4 września o godz. 900 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego. Uczestniczą uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Droszewie i Kotowiecku. Na początku Mszy św. będą poświęcone tornistry i przybory szkolne.
  5. Prosimy pana sołtysa i mieszkańców Miedzianowa  o wykoszenie trawy i porządek na Drodze krzyżowej, opryskanie dróżek na chwasty.
  6. Za tydzień w niedzielę 10 września po Mszy św. o godz. 1100 spotkanie z rodzicami dzieci przygotowującymi się do Pierwszej Komunii Świętej.
  7. Z naszej parafii do Pana Boga odszedł śp. Zbigniew Ratajczyk mieszkaniec Droszewa Zabory jego pogrzeb w środę o godz. 1400. Wieczny odpoczynek racz…