Ogłoszenia Duszpasterskie – 09 CZERWCA 2024

  1. Dziękujemy za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i kwiaty dla kościoła. Były następujące rodziny: Błaszczyk, Marek, Książek. Bóg zapłać. Za tydzień prosimy o dalsze sprzątanie.
  2. Dziękujemy mieszkańcom Droszew – Wygrajki i nad szosą do Kalisza za sprzątanie kościoła, kaplicy przedpogrzebowej i ubikacji, dziękuję za ofiary i kwiaty do kościoła. Za tydzień o sprzątanie prosimy mieszkańców Miedzianowa. O sprzątanie proszę po 3 rodziny.
  3. Można nabywać gazetkę parafialną „Głos Wszystkich Świętych”. 
  4. Instytut Teologiczny Diecezji Kaliskiej prowadzi rekrutację na studium teologiczno – katechetyczne na nauczycieli lub osób posiadających tytuł magistra (studia podyplomowe). Ukończenie studium daje kwalifikacje do nauczania religii. Informacje i zgłoszenia pod adresem mailowym instytut@diecezja.kalisz.pl, tel. 501 647 844 . 
  5. Osoby pragnące zostać organistami lub kantorami, a posiadające predyspozycje muzyczne,
    zapraszamy do podjęcia nauki w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Kaliszu. Terminy egzaminów wstępnych: 22 czerwca, godz. 9.00 oraz 7 września br., godz. 9.00. Informacji udziela dyrektor Studium dr Krzysztof Niegowski, tel.: 605-069-848, e-mail: niegowski.krzysztof@gmail.com
  6. Za tydzień ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne w parafii. Bóg zapłać za ofiary.

Zapowiedź I

Jakub Walczak, stanu wolnego, zam. w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie i Lidia Spałek, stanu wolnego, zam. w Parafii p.w. Ducha Świętego w ostrowie Wlkp.

Zapowiedź II

Błażej Gromada, stanu wolnego, zam. w Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Droszewie i Dominika Michalak, stanu wolnego, zam. w Parafii Św. Katarzyny w Skalmierzycach.